Ośrodek Wypoczynkowy

Młynarz


Regulamin obowiązujący w ośrodku wypoczynkowym Młynarz


 1. Doba pobytu zaczyna się od godziny 14.00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu (nie dotyczy grup zorganizowanych).
 2. Miejsce w Ośrodku Wczasowym jest udostępniane osobom z którymi została zawarta umowa na pobyt lub na rzecz których umowa została zawarta na czas przewidziany w rezerwacji. Gość nie może przekazywać pokoju, domku innym osobom, przedłużenie pobytu jest możliwe w przypadku dostępności wolnych pokoi lub domków.
  Rezerwacji można dokonać osobiście lub telefonicznie, e-mailowo ze zwrotnym potwierdzeniem ze strony personelu Ośrodka.
 3. Najmujący pokój lub domek Gość zobowiązany jest do okazania na wezwanie pracownika recepcji dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza lub świadczenia usługi.
 4. Rozpoczęcie pobytu w Ośrodku Wczasowym jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień tego regulaminu przez Gościa.
 5. W przypadku skrócenia pobytu Gość zobowiązany jest do zapłaty pełnego kosztu za cały zarezerwowany pobyt w tym także niewykorzystane noclegi i inne usługi na zasadzie art. 471 k.c.
 6. Ośrodek ma prawo odmówić przyjęcia Gościa który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka, Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Ośrodku oraz jeśli w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Ośrodka.
 7. Osoby nie będące Gośćmi Ośrodka ( tzn. nie mające opłaconego pobytu lub usługi ) nie mogą przebywać na jego terenie, ale dopuszcza się możliwość odwiedzin w pokoju i domku Gości Ośrodka pod warunkiem zgłoszenia tego faktu w recepcji Ośrodka i otrzymania zgody w postaci przepustki, odwiedziny są możliwe w godzinach od 9.00 do 22.00.
 8. Gość Ośrodka Wczasowego ponosi pełna odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu wyposażenia i urządzeń Ośrodka powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 9. Ośrodek Wczasowy świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o bezzwłocznie zgłoszenie w recepcji co umożliwi reakcje. Ośrodek ma obowiązek zapewnić zakres usług zgodnie z ofertą i wpłatą wniesiona przez Gościa lub podmiot go reprezentujący. W przypadku wystąpienia usterek które nie będą mogły być usunięte Ośrodek dołoży starań aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub domek lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
 10. Reklamację dotyczące stanu technicznego i wyposażenia mogą być składane w ciągu pierwszej godziny od momentu zakwaterowania. Uszkodzenia lub braki w wyposażeniu nie zgłoszone lub powstałe w trakcie pobytu zostaną policzone według obowiązującej wartości a kwotą naprawy zostanie obciążony Gość.
 11. Gość w czasie pobytu w Ośrodku Wczasowym zobowiązany jest do utrzymywania standardowej czystości użytkowanych i wynajmowanych pomieszczeń. W przypadku dodatkowego sprzątania przez personel Ośrodka nie standardowych zabrudzeń będzie naliczana dodatkowa opłata w wysokości 200 zł każdorazowo.
 12. Odpowiedzialność Ośrodka Wczasowego z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa Ośrodka regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Ośrodka podlega ograniczeniu jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu Ośrodka. Ośrodek ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości Ośrodka albo zajmują zbyt dużo miejsca. Gość powinien zawiadomić recepcje o zaistnieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 13. Prosimy o zachowanie szczególnej staranności przy wyjściu z pokoju lub domku związanej z zamykaniem okien i drzwi, kranów z wodą. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach pawilonu wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz w domkach grzałek, grzejników, butli i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń (nie dotyczy to sprawnych ponad wszelką wątpliwość lokówek, suszarek do włosów, aparatów do golenia, szczoteczek do zębów, ładowarek do telefonów, podgrzewaczy posiłków dla niemowlaków, zasilaczy laptopów i urządzeń RTV). Zabronione jest używanie na terenie całego Ośrodka otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci, rozpalania grilla i ogniska poza miejscami wyznaczonymi, używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard i itp.
 14. Parkowanie samochodów oraz motocykli jest możliwe wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu lub w miejscach wskazanych przez pracownika recepcji. Parking jest nie strzeżony bezpłatny wyłącznie dla Gości Ośrodka podczas ich pobytu. Ośrodek nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na jego terenie oraz jakiekolwiek szkody spowodowane przez osobę trzecie lub siły wyższe (wiatr,ogień, burza itp.)
 15. W pokoju lub w domku nie może nocować więcej osób niż jest zgłoszonych i opłaconych. W przypadku stwierdzenia przekroczenia liczby osób Ośrodek ma prawo wykwaterować każdą dodatkową osobę lub zażądać opłaty według cennika.
 16. Zabrania się palenia papierosów, papierosów elektrycznych i wyrobów tytoniowych w domkach i w pokojach pawilonu wraz z pozostałymi pomieszczeniami. Złamanie zakazu palenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa Ośrodka na pokrycie kosztów dearomatyzacji pomieszczenia w wysokości od 300 do 800 zł.
 17. W Ośrodku należy zachować ciszę nocną od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego z wyjątkiem zorganizowanych przez sam Ośrodek imprez wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych na tablicy informacyjnej. W pozostałych godzinach pobytu zachowanie osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.
 18. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych które biorą całkowita odpowiedzialność za ich czynny jako ich opiekunowie bądź rodzice a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie całego Ośrodka.
 19. Zabrania się:
  • wbijania gwoździ i haków do ścian, mebli, drzwi
  • naklejania na ścianach, meblach, drzwiach obrazków,plastikowych elementów itp.
  • manipulowania przy instalacji elektrycznej
  • przesuwania mebli, wynoszenia wyposażenia z pokoju lub domku (nie dotyczy zestawu plażowego)
  • wynoszenia nakryć stołowych i jedzenia z jadalni
 20. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych np.: przerwy w dostawie prądu czy wody, bądź sygnału TV, WiFi itp.
 21. Dopuszcza się pobyt psów w Ośrodku dla Gości wynajmujących wyłącznie domki za dodatkową odpłatnością w wysokości 10 zł za dobę pod warunkiem zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji i otrzymaniu zgody (ilość miejsc ograniczona). Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień psa, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania na spacery poza teren Ośrodka. Pieski należy trzymać wyłącznie na smyczy i z kagańcem.
 22. Ośrodek prowadzi żywienie w systemie zbiorowym bez możliwości zamówienia indywidualnych diet dla pojedynczych osób.
 23. W trakcie pobytu Ośrodek oferuje odpłatne sprzątanie na życzenie (wg cennika).
 24. Do ceny pobytu w Ośrodku należy uiścić opłatę miejscową pobieraną i przekazywana na konto gminy.
 25. W godzinach od 24.00 do 5.00 rano Ośrodek jest zamknięty, furtka plażowa otwierana jest o 8.00 rano a zamykana o godzinie 22.00.
 26. Osoby nie będące Gośćmi Ośrodka (nie mające opłaconego pobytu lub usługi), a chcące skorzystać z zaplecza Ośrodka (tzn. boiska, plac zabaw, park,parking, gabinety odnowy biologicznej) zobowiązane są bezwzględnie do wykupienia biletu wstępu wg. cennika (ilość miejsc ograniczona wg dyspozycji Kierownika Ośrodka.
 27. W związku z nowelizacją Ustawy Śmieciowej z dnia 20.07.2018r. prosimy Gości Ośrodka o segregowanie odpadów wg schematu:
  • szkło
  • papier
  • bio (resztki żywności, fusy, ręczniki papierowe)
  • metale i tworzywa sztuczne (opakowania z tworzyw sztucznych, puszki,kartony po napojach, plastikowe opakowania po żywności, butelki, reklamówki, opakowania wielomateriałowe
  • pozostałości po segregowaniu (drobne tekstylia, zużyte środki higieniczne: chusteczki, waciki, podpaski, pieluch jednorazowe, opatrunki, zmywaki do naczyń, guma
 28. W ośrodku obowiązuje ścisłe przestrzeganie w/w regulaminu oraz regulaminów:
  • placu zabaw, trampoliny, kolejki linowej
  • gabinetów odnowy biologicznej
  • instrukcji ppoż.
 29. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:
  • na stronie internetowej www.wczasy-nad-morzem-mlynarz.pl
  • na tablicy ogłoszeń przy recepcji
  • w holu przy barku piwnym
  • w holu na piętrze
Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Kierownictwo i Właścicieli Ośrodka i obowiązuje od 01.10.2018r.
Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się bez względnie przestrzegać postanowień regulaminu